Proposta de bones pràctiques en processos de revisió d’articles

Presentación de la propuesta formada por un pequeño grupo de (posibles) buenas prácticas en los procesos de revisión de artículos en publicaciones evaluadas (en catalán). Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Taller 2010: L’avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials. Barcelona: UB, Gener 2010